تلاش رسانه های استکباری برای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی

تلاش رسانه های استکباری برای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی

ناراحتی شبکه دولتی انگلیس از هفته وحدت و تلاش برای القای جنگ فرقه ای در سوریه و عراق

هراس جریان رسانه ای تفرقه افکن از اتحاد شیعه و سنی در عراق

تقابل فرقه‌ های مذهبی به شیعه و سنی محدود نخواهد شد و اگر دشمنان اسلام بتوانند این تقابل‌ها را نهادینه کنند، به جان هم انداختن فرقه‌ های درون اهل سنت و شیعه در دستور کار آنان قرار می‌ گیرد.