استدلال مضحک مجری صدای آمریکا

شبکه صدای آمریکا گرچه مدعی رعایت آزادی بیان و اصل بی طرفی در اطلاع رسانی است اما تاکنون بارها خلاف این ادعای خود را به اثبات رسانده و نتوانسته صدای مخالفان خود را تحمل کند.

به گزارش فرهنگ نیوز ، آخرین مورد از نقض آزادی بیان در صدای آمریکا (VOA)، مربوط می شود به برنامه گفتگو محور روی خط که اختصاص به غائله 18 تیر 78 داشت.

در این برنامه وقتی برخی مخاطبان صدای آمریکا، در بازگویی فتنه 18 تیر، نام برخی از عاملان آن را مطرح کردند، با واکنش تند مجری مواجه شده و تماس آنها قطع شد؛ جایی که از افرادی همچون احمد باطبی و کوروش صحتی نام برده شده که بعد از غائله 18 تیر و فرار از کشور، به عنوان کارمند صدای آمریکا در این شبکه مشغول به فعالیت شده اند و یا به عنوان کارشناس در برنامه های مختلف صدای آمریکا شرکت کرده اند.