روزنه قسمت 123 - توپ های برزیل در غزه به هدف می خورد

همزمانی تهاجم وحشیانه نظامی به نوار غزه و قتل عام مردم عراق توسط داعش در سایه حمایت های پنهان آمریکا و غرب با جام جهانی برزیل، یادآوری جنایت های دیگر در حق مسلمان های جهان در طی سال های گذشته است.
به گزارش فرهنگ نیوز، اینها فیلمی است از مراسم افتتاحیه جام جهانی 2014 در برزیل، مراسمی که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، مبارزه با نژاد پرستی و برابری حقوق همه انسان ها، از شعارهای مراسم افتتاحیه در آن بود.

همه جهان و بسیاری از کودکان در سرتاسر جهان این روزها، حواسشان به سرزمین قهوه فوتبال و جام بیستم است. خیلی از شبکه های جهان با شور و هیجان زیاد اخبار مسابقات جام جهانی برزیل را پخش می کنند.