اظهارات جالب مفتی سنی در مورد امام خمینی رحمة الله علیه

شیخ عمران نزار حسین یکی از مفتی های اهل سنت حنفی است که در دفاع از انقلاب ایران و هدف عظیم امام خمینی(ره)انقلاب اسلمی را معرفی می کند و می گوید که انقلاب ایران انقلابی شیعی نیست بلکه یک انقلاب اسلامی است برای تمام جهانیان