زنان سربازان جنگ نیابتی حیاء در غرب و اسلام

گرایش هنرپیشه هالیوودی، رَپِر معروف فرانسوی، خواهرزن تونی بلر نخست‌وزیر سابق انگلیس و پلیس آمریکایی به حجاب تنها نمونه‌هایی از نفوذ اسلام در کشورهایی است که سخت با آن مخالف هستند.

این در حالیست که غرب نیز میکوشد تا با از سر گرفتن حجاب و زدودن حیاء در جوامع اسلامی به مقابله با این اصل اسلامی در سرزمین های اسلامی بپردازد.اندکی تامل در بی حجاب شدن چند بازیگر زن در فیلم های سینمایی غربی و همچنین شوهای سیاسی نشان از برنامه ریزی ناتوی فرهنگی برای اسلام دارد.در همین زمینه چند روز پیش کمپین آزادی های یواشکی توسط سرویس های غربی برنامه ریزی شده بود که هوشیاری مردم به طنز این روزهای شبکه های اجتماعی مبدل شد.درآخر میتوان نتیجه گیری کرد که آنچه بر سر پوشش زن در اسلام و غرب در جریان است برخورد تمدنی حیا و بی حیایی است و زنان سربازان اصلی این جنگ هستند.