شیخ عیسی قاسم : بحرین گورستان حقوق بشر است

شیخ عیسی قاسم در خطبه نماز جمعه اخیر خود بحرین را گورستان حقوق بشر خوانده است این در حالی است که چندی پیش دادگاه حمایت از حقوق بشر بحرین را به عنوان مرکز خود انتخاب کرده است که بیشتر جلوه تبلیغاتی را دارد و در اساس هیچ فعالیتی نسبت به ادعای خود که دفاع از حقوق بشر و احیای آن است انجام نداده است.