فیلم مستند آپارتاید

مستند آپارتايد با نگاه تحليلي به روند پرونده هسته اي طي يک دهه اخير مي پردازد و مواضع غربي ها را مورد تحليل قرار مي دهد.
اين مستند با محوريت جمله آقاي رئيس جمهور در مراسم رونمايي از دستاورد هاي هسته اي قرار دارد. رییس جمهوری با تاکید بر این که در زمینه فناوری هسته ای عقب نشینی نمی کنیم و زیر بار آپارتاید علمی و هسته ای نمی رویم، گفت: می خواهیم در زمینه های سیاسی و حقوقی گام های جدید و «به پیش» برداریم.