ما تا آخر ایستاده ایم(مردی از قم-قسمت دوم)

425
27 آذر 1394

امام کاظم فرموده اند : مردی از قم قیام میکند و مردم را به سوی حق فرا میخواند ،بر گرد او قومی همچون پاره های آهن اجتماع می کنند تند باد حوادث آنان را متزلزل نمی سازد از جنگ خسته نمی شوند و نمیترسند بر خدا توکل میکنند و آینده از آن متقین است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x