چند کیلو خبر/دکتر شدن با مدرک سیکل/دست‌فروشی چینی‌ها در تهران

ر هفته‌ای که گذشت سلطان اختلاس 3000 میلیاردی به دار مجازات آویخته شد تا عده‌ای باز هم عبرت نگیرند و با مدرک سیکل، مدرک دکتری بگیرند. چینی‌ها هم در خیابان‌های تهران دست‌فروشی کردند تا دولت مالزی با کپی‌برداری از گشت ارشاد ما گشت ارشاد مالزی را راه‌اندازی کند.