محسن رضایی:مذاکرات ژنو میتواند تبدیل به جنگ شود

425
27 آذر 1394

محسن رضایی در برنامه صبح با خبر با بیان اینکه همانگونه که جنگ ها میتوانند تبدیل به صلح بشوند مذاکرات هم میتواند تبدیل به جنگ شود.فلذا هم در مذاکره هم در جنگ باید بتوان هوشمندانه عمل کرد و تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد.در واقع اگر مذاکرات تبدیل به تهدید شود دشمن احساس قدرت کرده و همگزینه نظامی را عملی میکند و هم ابزار تحریم ها را با شدت بیشتری به کار میبرد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x