22کیلومتر پیاده روی برای آزاد سازی خرمشهر

شمخانی در برنامه شناسنامه تصویری متفاوت از جنگ را ارائه میدهد

امروز تصویری که از مجموعه فیلم های جنگی یا خاطره نویسی جنگی وجود دارد این است که یک جمعی 12 اردیبهشت 61 دور هم جمع می شوند و بعد از یک شب سینه زنی و مداحی، راهی میدان جنگ می شوند و 3 خرداد خرمشهر را آزاد می کنند. در حالی که اینطور نیست و همه چیز با محاسبه جلو رفته است. معادله اول این است که شما اگر در زمینی و زمانی خاص و با ابزار و با روشی بجنگید که در آن زمین و زمان و با آن ابزار و روش دشمن برتری نداشته باشد، شما پیروز می شوید.

شمخانی یادآور شد: این معادله در خرمشهر وجود داشت. اگر بخواهید همه جنگ های هشت سال دفاع مقدس را با همین فرمول تعریف کنید، من همه آن ها را توجیه خواهم کرد که در کدام یک از این چهار وجه (زمین، زمان، ابزار و روش) ضعف داشتیم که ناکام ماندیم.