شیعیان علی و قلعه خیبر صهیونیست ها

در تاریخ پرفراز و نشیب اسلام امام علی (علیه اسلام) در چنین روزی درب قلعه خیبر را از جای در آورد و بسیار جالب است که بدانیم امروز نیز سالروز پیروزی نیروی مقاومت اسلامی لبنان و آزاد سازی لبنان توسط شیعیان علی(علیه السلام)و بیرون راندن صهیونیست ها از خاک خود می باشد.