النوری نامزد انتخابات سوریه:اسرائیل دشمن درجه یک سوریه و منطقه است

دکتر حسان النوری یکی از نامزدهای انتخاباتی سوریه در مصاحبه اخیر خود بیان کرد که اسرائیل دشمن درجه یک آنهاست و اگر ایران در این سه سال در سوریه حضور نداشت امنیت و آرامش در سوریه برقرار نمی شد.