جدیدترین تاکتیک نظامیان آل خلیفه

صحنه های از کمین کردن نظامیان آل خلیفه و تیراندازی به مردم انقلابی بحرین در شهر سنابس این دیگر به عنوان بازیی برای آنها محسوب شده است درحالی که خواسته های مردم با تمام جدیت ادامه دارد

فیلمنظامیان آل خلیفهال خلیفهال سعودعربستان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x