همیشه پای یک آقا زاده در میان است

جونیور یا همان آقا زاده گردن کلفت که نامش در رشوه گیری قرارداد کرسنت آمده است سال هاست که با وجود محکوم شدن طرف دوم رشوه در شرکت نفتی خارجی همچنان آزاد است و به اتهام وی رسیدگی نمیشود.این باعث شده تا مردم و به تبع آن نماینگان نگران باشند که چرا قرار داد کرسنت که جزو مفاسد اقتصادی جریان حامی دولت است جزو طبقه بندی امنیت ملی محسوب میشود و نماینگان در صحن مجلس نبایست در مورد آن صحبت کنند و دغدغه خود را مطرح کنند.دغدغه ای که اگر به آن توجه نشود حداقل 8میلیارد دلار یعنی تقریبا دو برابر پول نفتی که ایران قرار بود در قبال دست رداشتن از 20 درصد غنی سازی خود ارز به کشور وارد کند -که نکرد-به طرف اماراتی جریمه پرداخت کند.