بانک ها با پول های مردم چه برخوردی دارند؟

گزارش اژه ای از نحوه برخورد بانک ها با معوقات بانکی از نقصی سیستمی در نحوه نگه داری بانک از امانات مردم حکایت دارد.
اگر بانک ها در نگاه اول با حساب مردم سرو کار دارند اما عدم عدالت مالی در بانک ها باعث شده است تا تعداد انکی از ویژه خواران و صاحبان نفوذ بتوانند با بلوکه کردن پول های مردم بخش عظیمی از تورم را روانه بازار کنند.تورم ناشی از نقدینگی که بالغ بر 1.2 برابر تمامی وام های بخش مسکن مهر است که آنگونه که باید توسط دولت یازدهم و رسانه های همسو با آن،به آن پرداخته نشده است.
اما آنچه بیشتر مایه تاسف است انکه پیگیری دادستان کل برای بازگرداندن معوقات بانکی ،از سوی بانک ها مورد سرزنش قرار گرفته که ما خود میتوانیم با مشتری هایمان کنار بیاییم.