سکوت 3000000000000 دولت

گفت‌وگوهای متعدد نمایندگان مجلس و مطالبه آنها مبنی بر پاسخ دولت به موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی (۳ هزار میلیارد تومانی) دولت یازدهم به یک تاجر خاص، سخنگوی دولت را مجبور کرد اعلام کند دولت در آینده پاسخ توکلی درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را خواهد داد اما گویا زمانی برای «آینده» در نظر گرفته نشده و سکوت چند ماهه دولت در این باره ادامه خواهد داشت.