به طاها به یاسین (چشم امید) با صدای حاج محمود کریمی

به طاها به یاسین به معراج احمد ، به قدر و به کوثر به رضون طوبی
به وحی اللهی به قرآن جاری ، به تورات موسی و انجیل عیسی
بسی پادشاهی کنم در گدایی ، چو باشم گدای گدایان زهرا
چه شب ها که زهرا دعا کرده تا ما ، همه شیعه گردیم و بی تاب مولا
غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما
مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل ای دل بزن دل به دریا
که دنیا به خسران عقبا نیرزد ، به دوری ز اولاد زهرا نیرزد.
و این زندگانی فانی جوانی ، خوشی های امروز و اینجا
به افسوس بسیار فردا نیرزد ، اگر عاشقانه هوادار یاری
اگر مخلصانه گرفتار یاری ، اگر آبرو میگذاری به پایش
یقینا یقینا خریدار یاری ، بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت؟
چه اندازه در ندبه ها زاری یابی؟ ، به شانه کشیدی غم سینه اش را؟
و یا چون بقیه تو سربار یاری ، اگر یک نفر را به او وصل کردی
برای سپاهش تو سردار یاری ، به گریه شبی را سحر کردی یا نه؟
چه مقدار بی تاب و بیمار یاری؟ ، دل آشفته بودن دلیل کمی نیست
اگر بی قراری بدان یار یاری ، و پایان این بی قراری بهشت است
بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری