برای سربازان گمنام امام زمان(عج)

نیمه شعبان و هفته منتهی به آن هفته سربازان گمنام امام زمان نام گذاری شده است.ایران اسلامی و امنیت ان مرهون تلاش های مردانیست که در نبرد پنهان حافظ امنیت این مرز و بوم است.روزتان گرامی باد