آرزوهای بزرگ کودکان سوری

س از انتخابات ریاست جمهوری در سوریه و پیروزی‌های مکرر ارتش سوریه علیه تروریست‌ها، اکنون زمان جوانه زدن شکوفه‌های امید در دل کودکانی است که طی سه سال شاهد جنگی ویران‌کننده در کشورشان بوده‌اند.

به گزارش جبهه جهانی مستضعفین، در این فیلم کودکان سوری از آرزوها و اهدافشان می‌گویند:

* من می‌خواهم در آینده پزشک شوم تا بتوانم کودکان را معالجه کنم.

* من می‌خواهم در آینده مهندس کامپیوتر شوم تا بتوانم شبکه اطلاع رسانی را در سوریه تقویت کنم.

* مهندس شوم تا بتوانم دوباره کشورم را بسازم.

* پلیس شوم تا بتوانم از مردم محافظت کرده و آنها را نجات دهم.