علمدار کجایی

683
27 آذر 1394

گرچه از دست و پا فتادستم
عهد وپیمان خویش نشکستم

گرچه عضوی نمانده دربدنم
عضوی از عاشقانتان هستم

یک نفس مانده در تنم آقا
تا نفس هست با شما هستم

به مناسبت ربع قرن رهبری مدبرانه...

کاری از گروه چند رسانه ای شفق


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x