چرا آزادی یواشکی؟

امروز غرب در جهت رواج بی حجابی ابتدا به اصولی همچون حیا در انسان حمله نموده است و در این راه در جهت ایجاد محیط های که این دستاورد بزرگ بشری و اسلامی را مورد هجمه و نابودی قراردهد تلاش می کند.

در این کلیپ نگاهی داریم به موضوع حجاب و اولویت رسانه ای و تبلیغاتی دشمن علیه عفت و حجاب زنان ایرانی