تک چرخ زدن با ویلچر

کارهای دیدنی زیادی از ما ایرانیا برمی آید . دیگر مهم نیست که چه کسی و در چه رده سنی ای باشد ، اما کارهایی انجام می دهند که همه انگشت به دهان می مانند . قطعا می دانید کسی که از معلولیت برخودار هستند ؛ مخصوصا آنهایی که از وسیله ای مانند ویلچر استفاده میکنند ، شعاع حرکتی کمتری دارند و خیلی از کار های افراد سالم را نمی توانند انجام دهند . اما هستند معلولانی که با روحیه و پشتکار فراوان دست به کارهای جالبی میزنند . در این کلیپ معلولی را خواهید دید که با ویلچر خودش تک چرخ میزد که کاری بس شگفت انگیز است.