تزئین فندک Zipo با LED

استفاده از فندک ها در کشورهای مختلف و به بهانه ی گوناگون رایج است و به همین جهت یکی از وسایلی است که زیاد در دسترس است . هر وسیله ی در دسترسی را شما می توانید با خلاقیت و هنر خود زیباتر از پیش کنید . در این ویدیو تصمیم داریم تا روشی را به شما آموزش دهیم که توسط آن شما قادر خواهید بود فندک های خود را با چراغ های LED تزئین کنید . مارک فندک های Zipo بسیار معروف است و به همین دلیل در این ویدیو از این فندک ها استفاده می شود . برای اطلاعات بیشتر ، بیننده ی این ویدیو از شبکه ما باشید .