خفن ترین شوخی های حسن ریوندی با پراید

پراید پر افتخار ایرانی و فیلم های در حد بنز-جوک و لطیفه
امروز کلیپ بسیار جدید و جالبی از اجرای حسن ریوندی در سالن بزرگ همایشهای کشور ( بانک پاسارگاد ) مربوط را آماده کردیم