آموزش انگلیسی برای کودکان - یادگیری موزیکال صدای حیوانات

برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان باید به تکنیک ها و ترفند های خاصی متوسل شد و از روش های جدیدی استفاده کرد چراکه کودکان مانند بزرگتر ها ، علاقه ی زیادی به یادگیری از روش های معمولی ندارند . برای مثال در این ویدیوی آموزشی ، برای آموختن نام حیوانات به زبان انگلیسی و به کودکان از روشی جالب استفاده شده است . در این روش با استفاده از صدای حیوانات و از طریق نقاشی و شعر ، حیوانات و نام انگلیسی آنها به کودکان آموزش داده می شود . این روش تاثیر بسیار مثبتی روی کودکان دارد و باعث می شود این کلمات هیچ گاه از ذهن او خارج نشوند .