چگونه لوله را به دور خود بچرخانیم

یک لوله کوتاه انتخاب کنیدو این آزمایش را با آن انجام دهید. یک سر لوله را با علامت ضربدر و سر دیگر لوله را با علامت دایره نشانه گذاری کنید. حال لوله را بر روی میز بگذارید و با دست بر روی علامت ضربدر فشار دهید. خواهید دید که لوله به دور خود می چرخد اما نکته ای که در این جا جلب توجه می کند این است که وقتی علامت ضربدر را فشار داده اید، در هنگام چرخش نیز تنها علامت ضربدر را می بینید. حال همین آزمایش را تکرار کنید و این بار علامت دایره را فشار دهید. این بار نیز تنها علامت دایره را می بینید. به نظر شما دلیل این پدیده چیست؟ چرا ما تنها علامت دایره یا تنها علامت ضربدر را می بینیم؟ ویدیو را تماشا کنید تا پاسخ این سوال ها را بفهمید.