آموزش تگ های acronym در اچ تی ام ال

یک سری تگ ها در اچ تی ام ال هستند که متن ما را دارای جلوه های روزنامه ای می کنند . به این تگ ها تگ های acronym می گویند . تگ های acronym قابلیت این را دارند که در یک متن بیننده عنوان و نکات مهم را از سایر متن جدا ببینید . البته یک نوع تگ های acronym هم اصولا کاری روی متن نمی کنند و خودشان عملکرد اختصاصی دارند . مثل hr که همانند br می باشد با این تفاوت که یک خط افقی می کشد و همه ی عناصر بالا و پایین خود را از هم جدا می کند . ویدیو را ببینید .