آموزش درست کردن بادکنک خمیری در خانه

اگر کودک شما بادکنکش را هی پاره می کند ولی اصرار دارد که بادکنک داشته باشد خودتان در منزل برای او بادکنک خمیری درست کنید . برای اینکار ابتدا مقداری خمیر بازی را جمع آوری کنید بعد با دستتان به شکل چانه نانوایی گرد کنید . برای درست کردن سر بادکنک کمی از آن را با انگشت خود بچرخانید که له شود . برای اینکه کودک به خمیری بودن آن دقت نکند دور آن را نقاشی کنید و دو تا چشم و دهن روی آن بکشید . در نهایت با یک روبان کاغذی یا پارچه ای سر آن را تزئین کنید . بادکنک خمیری آمادست .