چگونه درخت سیب بکاریم ؟

برای کاشتن درخت سیب بهتر است نهال بزرگ شده آن را بخرید ولی اگر دوست دارید خودتان از پایه درخت سیب بکارید با این آموزش همراه باشید . ابتدا نوع سیبی را که دوست دارید بکاری را تهیه کنید و سپس دانه های موجود در آن را در بیاورید . معمولا دانه های سه عدد سیب کافی است . حالا باید یک گوشه از باغچه را کنده و مقداری خاک رس ته آن بریزید و دانه ی سیب را درون آن گذاشته و خاک کنید . مقداری آب همین ابتدا به روی آن بریزید و چند سالی ( حدودا 2 سال) باید صبر کنید .