چگونه مربای بهارنارنج درست کنیم ؟

برای درست کردن مربای بهارنارنج ابتدا مقداری بهارنارنج را از درختان جمع آوری کنید . به مقداری آب و شکر و جوهر لیمو نیز نیاز داریم . برای اینکه مزه ی مربا خوب شود باید مقداری عناب را نیز آماده داشته باشیم . برای تهیه مربای بهارنارنج ابتدا بهارن نارنج ها را خوب له کنید و سپس جوهر لیمو و شکر را به آن اضافه کرده و آب را نیز اضافه کنید . باید مقداری حرارت ببیند تا پخته شود . حالا عناب را به ان افزوده و باز مورد حرارت قرار دهید . برای مشاهده دقیق موارد ویدیو آموزشی مربای بهارنارنج را تماشا نمایید .