آموزش درست کردن مرغ شکم پر در خانه

مرغ شکم پر یک غذای فوق العاده ساده و البته خوشمزه است . برای درست کردن مرغ شکم پر ابتدا یک مرغ را به صورت کامل بیاورید و فقط دست و پاها و سر آن را قطع کنید . سینه ی مرغ را شکاف داده و محتویات آن را خارج کنید . حالا وقت پر کردن سینه مرغ با چیزهای خوشمزه است . این بخش سلیقه ای است ولی ما در آموزش شکم مرغ را با اسفناج و پنیر مخصوص پر کرده ایم البته اضافه کردن کمی کشمش و ادویه و پیاز داغ سرخ شده به شکم آن مزه ی خوبی می دهد . حالا درون فر بگذارید تا سرخ شود .