انیمیشن دیدار پیامبر اکرم با راهب مسیحی

جام جم نما: بعد از رحلت عبدالمطلب سرپرستی پیامبر به عهده عموی بزرگوارشان ابوطالب قرار گرفت و او پیامبر را با خود به سفر تجاری برد در این سفر در دیار بصری راهبی در یک کلیسا زندگی می کرد که با دیدن پیامبر و مطالبی که از تعالیم مسیح دریافته بود فهمید که ایشان همان پیامبر خاتم هستند و موضوع را به ابوطالب گفت./دانلود ویدیو کلیپ فیلم مذهبی دینی حضرت محمد مصطفی ادیان