حمله نماد آمریکا به دونالد ترامپ

دونالد ترامپ یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری امریکا ۲۰۱۶ در ماه اوت سال جاری میلادی قصد داشت عکس هایی را برای نسخه چاپ انگلستان هفته نامه تایم در دفتر کارش تهیه کند.مارتین شولر عکاس آمریکایی تصمیم گرفت از دونالد ترامپ در حالی که یک عقاب سر سفید ماهیخوار دست آموز(نماد و افتخار فرهنگ آمریکایی که نقش آن حتی روی مهر رسمی ریاست جمهوری