آخرین بار که همو دیدیدم امید معنوی

«آخرین بار که همو دیدیدم » نام ترانه ای است که امید معنوی در سوگ شهادت امام رضاعلیه السلام خوانده است.