سریع ترین گل های فوتبال

در این فیلم جذاب بیننده شاهد سریع ترین و در عین حال دیدنی ترین گل های دیدار های مختلف فوتبال جهان خواهد بود.