گل های گوشتخوار ، شکارچیانی دام گستر

در جنگل های بارانی که درختان تا چند صد متر رشد می کنند،خاک فقیر و فاقد مواد مغذی برای گیاهان کوچک است. نه تنها خاک این جنگل ها هر روز با بارش باران شسته شده و عاری از مواد غذایی می شود بلکه به دلیل انبوه بودن شاخ و برگ درختان ،نور خورشید به دشواری به زمین می تابد. بنابراین، برخی از گیاهان برای تامین مواد غذایی مورد نیازشان تبدیل به شکارچیان دام گستر می شوند.