برف بازی پدر و فرزند.پرتاب گوله برفی

فیلم را ببینید و بعد قضاوت کنید که این پدر می تواند عنوان بهترین پدر سال را کسب کند یا خیر. // دانلود فیلم کلیپ باحال دیدنی ویدیو تماشایی روز سرما سرد بارش برف همبازی والدین پدر مادر کودک بچه طفل خردسال شادی نشاط پرتاب گوله برفی پرت کردن اذیت آزار