دزد مهربان متروی پاریس

648
26 آذر 1394

مردی روی یک نیمکت در حال چرت زدنه که جیب بر جیب های او را جستجو می کند و پس از سرقت به راه خود می رود.مرد که از سرقت جیبش خبر ندارد از روی نیمکت بلند شده،و تلو تلو خوران به طرف ریل قطار می رود.شخص ثالثی که در سکوی ایستگاه در انتظار است،فقط او را نگاه می کند.کاملا مشخصه مرد نگون بخت بیش از اندازه الکل مصرف کرده.او چند گام دیگر برمی دارد و به روی ریل ها...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x