ریزش بالکن بر سر عابران

ریزش بالکن ساختمان در دست تعمیر بر سر عابرانی که مشغول قدم زدن و تماشای ویترین مغازه ها بودند-عابرانی که برای قدم زدن و خرید به خیابان آکس بریج محله شپرد بوش که از مناطق بسیار شلوغ لندن است آمده بودند از حادثه مهلک ریزش بالکن ساختمان در دست تعمیر به صورتی معجزه آسا جان سالم به در بردند.