تضعیف داعش با کاهش منابع مالی

با گسترش عملیات نظامی علیه داعش و آزادسازی پالایشگاه نفت بیجی و ۳ میدان نفتی در عراق، منابع مالی تروریست های تکفیری کاهش یافت.کارشناسان امنیتی می گویند: ۴۳ درصد از منابع مالی تروریست های داعش با قاچاق نفت به دست می آید. /ترکیه از قاچاق نفت با داعش از دو طریق درآمد هنگفتی کسب می کند. راه اول خرید نفت ارزان به قیمت بشکه ای کمتر از ۲۰ دلار است/ دانلود