درمان افسردگی

سلام .افسردگی رابطه مستقیم با غم دارد که اگر غم رو بتونیم بذاریم کنار افسردگی هم از بین میره که دو نوع درمان برای افسردگی داریم اول به روش دارویی و دوم به روش غیر دارویی که درمان دارویی درمان دراز مدتی است و اکثر افسردگی های خفیف سریع با دارو خوب میشوند و در مورد پیچیده بودن افسردگی بین 9 تا یک سال هست در صورتی که داروها جواب بدهند تحت نظارت پزشک کم میشوند و قطع میشوند و غیر دارویی هم همراه با دارویی کمک زیادی به بهبود دیدگاه فرد و شناخت فرد از اطرافش میشه که نتیجه درمان خیلی بهتر خواهد بود