شما در گذشته زندگی می کنید

607
26 آذر 1394

در این ویدیو می خواهیم راجع به گذشته صحبت کنیم. اما درباره تاریخ صحبت نمی کنیم، بلکه درباره مسئله ای به نام "حال" توضیح می دهیم. حال به نزدیک ترین زمان ممکن گفته می شود و در واقعیت ما نمی توانیم به طور کامل راجع به زمان حال آگاهی کامی داشته باشیم و در این زمان زندگی کنیم. این موضوع به این دلیل است که مغز ما برای پردازش اتفاقی که الان رخ می دهد، زمان نیاز دارد و همچنین زمانی نیاز است که این اطلاعات از اعضای دیگر بدن به مغز برسد. در واقع هرچه قد بلندتر باشید، از زمان حال عقب تر هستید و بیشتر در گذشته زندگی می کنید...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x