آموزش اسب سواری در 2 دقیقه

برای اسب سواری به لوارم زیر نیاز دارید: چکمه یا بوت با پاشنه کوتاه شلوار بلند کلاه اسب سواری اسب دهنه 1. لباس هایتان را طبق لیست بالا بپوشید. 2. اسب خود را آماده کنید. قبل از شروع افسار اسب را ببندید. 3. زین اسب را آماده کنید. 4. از پهلو به سمت اسب بروید. هرگز از پشت سوار اسب نشوید. 5. انتهای افسار را با دست چپتان نگه دارید. 6. پای چپتان را داخل رکاب بگذارید و خود را به بالای اسب بکشید. این ویدیو را ببینید و به کمک یک مربی از سواری لذت ببرید.