ورود پهپادهای شکارچی به آسمان ژاپن

در سال های اخیر، پهپادها به بخش های مختلفی مانند مصارف نظامی، حمل بسته های پستی و ... وارد شده اند. اما از سوی دیگر، پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین تهدیدی برای آسمان کشورها محسوب می شوند که می توانند برای اهداف تروریستی استفاده شوند.