قسمت دوم مستند بعد از خمینی

دومین قسمت از مستند سریالی "بعد از خمینی" با عنوان «آخرین ماموریت» در شبکه های اجتماعی و شبکه های تلفن همراه منتشر شد. قسمت دوم از این مستند به بیان سوابق آیت الله منتظری و اتفاقاتی که منجر به عزل ایشان شد پرداخته است.