خودرویی که مستقیم از مغز فرمان می گیرد

چینی ها با ساخت خودرویی که بدون دخالت دست و تنها با فرمان سیگنال‌های مغزی راننده حرکت می کند ، انقلاب تازه ای در صنعت خودروسازی خود ایجاد کردند.