خیمه پزشکان ایرانی در راه بهشت

207
26 آذر 1394

تعدادی از پزشکان با اخلاق کشورمان 10 روز قبل از اربعین در شهر های نجف، کربلا و مسیر پیاده روی اربعین بصورت رایگان در حال خدمت رساندن به زائران اباعبدالله بودند و هیچگونه حقوقی دریافت نکردند.

فیلمپزشکان ایرانیراه بهشتاربعیننجفکربلا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x