خیمه پزشکان ایرانی در راه بهشت

تعدادی از پزشکان با اخلاق کشورمان 10 روز قبل از اربعین در شهر های نجف، کربلا و مسیر پیاده روی اربعین بصورت رایگان در حال خدمت رساندن به زائران اباعبدالله بودند و هیچگونه حقوقی دریافت نکردند.