پرتاب گاز اشک‌آور در پارلمان کوزوو

نمایندگان احزاب مخالف دولت کوزوو برای ششمین بار در چهارماه گذشته به دلیل مخالفت با تصویب توافقنامه تشکیل جامعه مشترک شهرداری‌های صرب ساکن شمال کوزوو، با پرتاب گاز اشک‌آور مانع نشست پارلمان شدند.