توکل و خدا باوری در این مرد موج میزند

165
26 آذر 1394

پیروزی در جبهه ها موجب غرور شهید صیاد شیرازی نشد.در این فیلم وی از نقش رزمندگان و امداد های غیبی حداوند در پیروزی در عملیات فتح المبین می گوید.

فیلمشهید صیاد شیرازیجنگدفاع مقدسشهدا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x